ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรยายพิเศษ “อ่านประวัติศาสตร์ อ่านอนาคตคนไทย”
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายพิเศษ “อ่านประวัติศาสตร์ อ่านอนาคตคนไทย” หัวข้อ “อ่านประวัติศาสตร์จากซาก (โบราณวัตถุ) อ่านอนาคตคน (สังคม ) ไทย” ...
Read More
publication in an international journal (Q3 Scopus).
Congratulations to Miss Anna Christi Suwardi on her publication in an international journal (Q3 Scopus). Ph. D. student in ASEAN ...
Read More
การอภิปรายทั่วไป (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติจำลอง (Model UNGA) ครั้งที่ 1
“การอภิปรายทั่วไป” (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติจำลอง (Model UNGA) ครั้งที่ 1 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง “การอภิปรายทั่วไป” (General Debate) ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติจำลอง (Model UNGA) ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 25 มกราคม ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH