| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) รายละเอียด ...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 ...
Read More
พีธีถวายราชสดุดี วันพ่อแห่งชาติ
วันนี้ (4 ธันวาคม 2558) เวลา 08.45 น.ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงชั้น 1 ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH