| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดคณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดการสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารปราบไตรจักร 2 กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ (อาคารใหม่) ่job ...
เสวนานวัตกรรมทางสังคม ครั้งที่ 4
เสวนานวัตกรรมทางสังคม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "นวัตกรรมท้องถิ่น: การพัฒนาระบบกลไกธรรมาภิบาลท้องถิ่น เพื่อการจัดการตนเองของพื้นที่ชุมชน" วันนี้ (1 ธันวาคม 2558) เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเสวนานวัตกรรมทางสังคม ครั้งที่ 4 หัวข้อ ...
นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ 3 (รอบ 20 ทีมสุดท้าย) โครงการ “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน”
ขอแสดงความยินดีกับ นายณฐวสพล ธันยบูรณ์วรายุ, น.ส. กมลวรรณ ไกรเทพ, น.ส.บุญญาภา นวลทิม, น.ส.นภัสวรรณ โยธา นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านเข้ารอบ 3 (รอบ 20 ทีมสุดท้าย) ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH