ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” โครงการคนบ้า เสวนา กาแฟ หนังสือ ครั้งที่ 5 ตอน “ขวัญใจ Library” ประจำปีการศึกษา 2561 รางวัล The Reader Awards 1. ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นางสาวชาริณีย์ มุทขอนแก่น สังกัดคณะสังคมศาสตร์ 2. ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นายทศพล ชิ้นจอหอ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 3. ประเภทบุคลากร นางเรณุกา หนูสอน สังกัดคณะสังคมศาสตร์ 4. ประเภทอาจารย์ ดร.บุศรินทร์ Read more

โครงการประกวด Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก

Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก พร้อมหรือยัง! ที่จะเปลี่ยนโลกแห่งการช้อปปิ้งในปี 2020 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการฝึกงานกับบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน โจทย์การแข่งขัน นำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ‘ออกแบบแคมเปญ Shopee Read more

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ใหม่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยินดีต้อนรับ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค อาจารย์ใหม่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ในโอกาสได้รับทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (HUMANITIES PUBLIC FORUM GRANT)

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล พุทธรักษา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ (Humanities Public Forum Grant) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี เทอม 1/2562

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี เทอม 1/2562 ———————————————– ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 6:00 น. ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 23:59 น.

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2562

:::::::: FINAL CALL :::::::::: ประกาศ!!! คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (TCAS รอบ 5) ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครได้ระหว่าง วันที่ 6-10 มิถุนายน 2562 เท่านั้น!!! รายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางจิตวิทยา

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาวิชาการ ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางจิตวิทยา” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 211 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รับจำนวนจำกัดเพียง 7 คนเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม โทร : 0896401968 LINE : npsychopedia

POSTGRADUATE CERTIFICATE IN SOCIAL SCIENCE RESEARCH METHODS (DISTANCE LEARNING)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ POSTGRADUATE CERTIFICATE IN SOCIAL SCIENCE RESEARCH METHODS (DISTANCE LEARNING) โดย Professor Robin Humphrey, National Teaching Fellow 2011 Director of Postgraduate Research Training, Faculty of Humanities and Social Sciences, Newcastle University, UK ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา Read more

การจัดการความรู้ การบรูณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4 ร่วมเสวนาหัวข้อ “การจัดการความรู้ การบรูณาการวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ” นำสัมมนาโดย ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ———————————— ลงทะเบียน ———————————— ออกแบบโดย นางสาวสุพรรษา โพธิ์ไคย (นิสิตฝึกประสบการณ์) Read more