ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก