เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

“มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG”

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่, ประชาชนผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ

ประเภทการรับสมัคร

1.บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่
2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง
3.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

พื้นที่ปฏิบัติงาน/ จำนวนรับ

1. ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (จำนวน 8 อัตรา)
2 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (จำนวน 8 อัตรา)
3. ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (จำนวน 10 อัตรา)
4. ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร (จำนวน 10 อัตรา)
5. ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (จำนวน 10 อัตรา)
6. ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (จำนวน 10 อัตรา)

อัตราเงินเดือน
1. บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 15,000.-
2.ประชาชนผู้ถูกเลิกจ้าง 9,000.-
3.ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติโครงการ 9,000.-

ลงทะเบียนเพื่อสมัครได้ที่
https://u2t.ac.th

ตัวอย่างขั้นตอนการรับสมัคร
https://www.youtube.com/watch?v=2sztfdy54oI

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนันทรักษ์ เพ็งศิริ งานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-1924 (ในวันและเวลาราชการ)