ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง ในโอกาสผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย 20 ผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล TTF Award ประจำปี 2564 – 2565 จากผลงานวิชาการ เรื่อง “กบฏเงี้ยว” การเมืองของความทรงจำ : ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ “คนล้านนา”

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์
และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย
20 ผลงานวิชาการดีเด่น
รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย หรือ TTF AWARD
จาก Toyota Thailand Foundation Award
ประจำปี 2564 – 2565

จากผลงานวิชาการ เรื่อง
“กบฏเงี้ยว” การเมืองของความทรงจำ : ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ “คนล้านนา”

(ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย ให้เป็น 1 ใน 5 ผลงานวิชาดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://tu.ac.th/thammasat-250765-20-finalist-ttf-award-2564-2565