ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสครบรอบปีที่ 21

วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสครบรอบปีที่ 21 พร้อมมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ