ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนารีรัตน์ จันทรเทพ นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสผ่านการคัดเลือก จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เข้าร่วมโครงการ นิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ณ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนารีรัตน์ จันทรเทพ
นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสผ่านการคัดเลือก
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เข้าร่วมโครงการ
“นิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน”

ระหว่างวันที่ 4 – 17 มิถุนายน 2566
ณ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย