ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ Predict the Unpredictable: Rural Experiences of Late-socialist Marketisation in Northern Vietnam วิทยากรโดย Assoc. Prof. Dr. Chau Lam Minh College of social sciences and humanities, Vietnam National University, Hanoi

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ

Predict the Unpredictable:
Rural Experiences of Late-socialist Marketisation
in Northern Vietnam

วิทยากรโดย
Assoc. Prof. Dr. Chau Lam Minh
College of social sciences and humanities,
Vietnam National University, Hanoi

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.30 – 15.00 น
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2
อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร