ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2565 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา 2565

20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567