คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนของคุณชญาวัลย์ ฐิติบดินทร์ มอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนของคุณชญาวัลย์ ฐิติบดินทร์
มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือชุด PPE จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา