รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดคณะสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารปราบไตรจักร 2 กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ (อาคารใหม่)

่job 3 11 2558