ใต้ร่มราชพฤกษ์:
| Faculty of Social Sciences: Naresuan University
| ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศคณะสังคมศาสตร์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรม ณ Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ………………………………………………….ตามที่คณะสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรม ณ Jeonbuk National University ประเทศเกาหลีใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้นบัดนี้ การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ...
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2567
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพกิจกรรมวันซ้อมย่อยภาพกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ภาพกิจกรรมวันรับจริงhttps://youtu.be/G65b63CJAjo  ...
ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงคุณวุฒิ พบปะผู้บริหาร และคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าพบปะผู้บริหาร และคณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยประเด็นการกระจายอำนาจ ...
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือ บทความ และรางวัลต่างๆ ของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์
|นิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH