Naresuan University Phitsanulok Thailand 65000

(055) 96-1999 socialsci@nu.ac.th

Faculty of Social Sciences :: Naresuan University

More information on Facebook Page Get Started

HOME OF SOCIAL INNOVATION

We're Social Sciences-We're Family.

JSSNU

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Featured Image

INNOVATION

นวัตกรรมทางสังคม

Featured Image

SOCSCI CHANNEL

watch us

Featured Image

GS2M

Get SOCIAL in 2 minutes!

Featured Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมรับฟังปาฐกถา หัวข้อ How to be a Resilient Citizen in a Glocal Society

  ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์ปาฐกของปาฐกถา

ทีฆายุกา โหตุ นาภปรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุพรรณี เกลื่อนกลาด หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุพรรณี เกลื่อนกลาด หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมระบบการทำงานในรูปแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และจัดแสดงผลงานด้านวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

“ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครบรอบ ๒๘ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๙ กรกฎาคม “ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ” ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครบรอบ ๒๘ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

slide

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาจิตวิทยา สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน  2 อัตรา ภาควิชาจิตวิทยา สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ระบบทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา) สมัครด้วยตัวเองได้ที่ กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. จำนวนรับ 60 คน (ผู้สมัครจำนวน 50 คนขึ้นไป ถึงจะเปิดสอน) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2018/06/soldier-2561.pdf soldier 2561

หลักสูตรที่ 3 “การวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงปริมาณ” Quantitative Social Research

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนานักวิจัยทางสังคมศาสตร์ หลักสูตร “การวิจัยทางสังคมศาสตร์เชิงปริมาณ” Quantitative Social Research ระหว่างวันที่ 20-22 กรกรฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ————————————— วิทยากร / หัวข้ออบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษนุ อภิษมาจารโยธิน / ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ – แบบแผนการวิจัยเชิงปริมาณ – การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงปริมาณ – วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ – การจัดการกับข้อมูลและสถิติวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมในการวิจัยเชิงปริมาณ – การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ – การนำเสนอผลงานการวิจัย ————————————— เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 […]