ใต้ร่มราชพฤกษ์

| ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ...
Read More
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ NU Toastmasters Club ครั้งที่ 21
socsci@NU-Thailand is inviting you to a scheduled Zoom meeting.Topic: Naresuan Toastmasters Club Meeting No.21Time: December 9, 2021 05:00 PM BangkokJoin ...
Read More
Asia Centre Pens Agreement With Naresuan University
  On 26 November 2021, Dr. Robin Ramcharan, Executive Director, Asia Centre and Dr. Napisa Waitoolkiat, Dean of the Faculty ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH