ใต้ร่มราชพฤกษ์

| ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิคณะก้าวหน้า มอบหนังสือและนิตยสารให้กับห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันนี้ (24 มกราคม 2565) เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา ตัวแทนจากมูลนิธิคณะก้าวหน้า มอบหนังสือและนิตยสารให้กับห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ หวังสัจจะโชค ผู้ช่วยคณบดี และ ...
Read More
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ความมั่นคง (สู่) วัยเกษียณ : ทุนทรัพย์ กับ Aging Society”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ความมั่นคง (สู่) วัยเกษียณ : ทุนทรัพย์ กับ Aging Society”โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting (Meeting ID : 933 8446 0513 Passcode: 431524 )บรรยายในหัวข้อ ...
Read More
ประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย”เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดีกับ“ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย” เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบรายชื่อhttps://www.admission.nu.ac.th/anc_student_r1.php ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายhttps://bit.ly/3A69hgG #ประกาศผล#TCASรอบ1#คณะสังคมศาสตร์#มหาวิทยาลัยนเรศวร#ทีมสังคมศาสตร์ ...
Read More
| ประกาศ / กิจกรรมคณะสังคมศาสตร์
| หลักสูตรที่เปิดสอน
|ผลงานวิจัย หนังสือและบทความของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

|มหาวิทยาลัยนเรศวรกับการเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

WWW.AUTONOMY.NU.AC.TH