:: พิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ::

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 256 เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.จิระประภา ศรีปัตตา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

“ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน

มีข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามาแจ้งจ้าาาา!!! . The Education University of Hong Kong (EdUHK) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ สถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Public Policy and Management จำนวน 1 ทุน . ENTRANCE REQUIREMENTS: 1. Bachelor’s degree in one of the following areas: Arts; Humanities; Social Read more

ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์

วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือ เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะการกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักหอสมุด และการประสานงานความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดกับคณะสังคมศาสตร์ ให้มีความคล่องตัวสูง เช่น บริการต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด บริการออนไลน์ บริการส่งเสริมการเรียนรู้ ฐานข้อมูล NULR เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ ความร่วมมือในการจัดหาข้อมูลร่วมกัน รวมถึงโครงการ NU book Fair ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ Read more

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ที่ดำเนินไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย นาอุดม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล “The Reader Awards” และผู้ได้รับรางวัล “แฟนพันธุ์แท้ Library” ประจำปีการศึกษา 2563 . รางวัล The Reader Awards • ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นายกันย์ ไทรโพธิ์ทอง • ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวณภัทรสรา ดาวษาวะ • ประเภทบุคลากร นางเรณุกา หนูสอน • ประเภทอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทะสี . รางวัล แฟนพันธุ์แท้ Library • ประเภทนิสิตระดับปริญญาตรี นายชัชชัย งามแม้น Read more

TCAS รอบ 1 โครงการพิเศษ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่”

ประวัติศาสตร์ มน. เปิดรับรอบ Portfolio ปี 64 “มาร่วมเป็นนักสำรวจอดีตด้วยกันนะ” คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ในโครงการพิเศษ “ส่งเสริมนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่” เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร งานรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์: 055-968309 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐานการสมัคร ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์: 055-961943 ติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ DOWNLOAD หรือสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร รอบ Portfolio ปี 64 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.นเรศวร Read more

TCAS รอบ 1

TCAS รอบ 1 มาแล้วจ้า!!! คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เปิดรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2564 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ 2.โครงการเด็กดีมีที่เรียน 3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 4. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) 5. โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ 6. โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 7. โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร (โครงการนี้เป็นโครงการที่กรมการปกครองจะเป็นผู้มอบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักศึกษา) รับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์: 055-968309 . Read more

จริยธรรม On the Move

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการเสวนาหัวข้อ “จริยธรรม On the Move” ซึ่งมีการเสวนาเรื่อง“จริยธรรมกระดาษ…รื้อ หรือ สร้างวัฒนธรรมทางวิชาการทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ไทย?” ซึ่งเป็นการพูดถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่ นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์ต้องตระหนักและให้ ความเคารพในเรื่องของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่นักวิจัยจะได้นำหลักการดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามหลักจริยธรรมพื้นฐาน ซึ่งในท้ายที่สุดนักวิจัยจะได้เสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง ชอบด้วยเหตุผลทางจริยธรรม มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะส่งผลให้งานวิจัยนั้นมีความน่าเชื่อถือ และผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับการปกป้องสิทธิและมีความเป็นอยู่ที่ดีตลอดโครงการวิจัย โดมีผู้ร่วมเสวนาดังนี้ ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.จักรพันธ์ Read more