:: จัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ ::

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ ในโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ