“ทรงพระเจริญ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

“ทรงพระเจริญ”
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมลงนามถวายพระพรรูปแบบออนไลน์ ได้ที่
http://forking.moi.go.th/page/save.php