Public Lecture : Constitution and Electorial System in Germany

เชิญร่วมผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน
Public Lecture :
Constitution and Electorial System in Germany

ในวันพุธที่ 15 กันยายน เวลา 13.00-15.30 น.
ผ่าน Zoom ตามแนบ

ขอความกรุณาผู้ร่วมงานเสวนาทุกท่านลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วม
และสามารถเข้าร่วมงานผ่านทางลิ้งก์ Zoom ด้านล่างนี้
Topic: Constitution and Electorial System in Germany
Time: Sep 15, 2021 12:45 PM Bangkok

Join Zoom Meeting