คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2565 TCAS รอบ 1

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก
เปิดรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
รอบ 1 (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบ 1)
.
เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
(อยู่ระหว่างดำเนินการ กรุณาเข้าตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 055-968304, 055-968305, 055-968309