คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยน Mr. Tim Arne Rambow The Faculty of Humanities, UNIVERSITÄT HAMBURG ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ยินดีต้อนรับ
Mr. Tim Arne Rambow
นิสิตแลกเปลี่ยนจาก
The Faculty of Humanities, UNIVERSITÄT HAMBURG
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 – เมษายน 2565