::::: TCAS รอบ 4 (รับตรงอิสระ) :::::

::::: TCAS รอบ 4 (รับตรงอิสระ) :::::
.
“เปิดรับสมัคร 30 พ.ค. – 1 มิ.ย.65”

TCAS รอบ 4 (รับตรงอิสระ)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ปีการศึกษา 2565
.
สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
– ประวัติศาสตร์ 30 คน
– พัฒนาสังคม 20 คน
– รัฐศาสตร์ฯ 20 คน
.
(เลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
.
รายละเอียดการรับสมัคร