วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรและนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 32 รวมถึงมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น.ที่ผ่านมา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

รูปกิจกรรมทั้งหมด