วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

“ทรงพระเจริญ”

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร