วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร