“Biker culture: วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มที่ก้าวไกลไปกว่าการเป็นแค่วัฒนธรรมกลุ่มย่อย” (Biker culture beyond a subculture)

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ Public Lecture ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Biker culture: วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มที่ก้าวไกลไปกว่าการเป็นแค่วัฒนธรรมกลุ่มย่อย” (Biker culture beyond a subculture) ซึ่งเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ Biker หรือผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮาร์เล่ย์ เดวิดสัน โดยได้รับเกียรติจากร้อยเอกอินทร บุญมี ตัวแทนกลุ่ม FireBuzz MC และคุณฤทธิไกร กองกันภัย ตัวแทนกลุ่ม Cranium MG ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม การบริหารจัดการภายในกลุ่ม รวมถึงวัฒนธรรมกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนกฎ ระเบียบ หรือข้อตกลงร่วมกันของแต่ละกลุ่ม เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ โดยมี ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินรายการ
ซึ่งโดยส่วนตัวของ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ ก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบรถฮาร์เล่ย์ เดวิดสันและเป็นสมาชิกกลุ่ม FireBuzz MC อยู่ด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นคนในวงการอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากสมาชิกกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่ กลุ่ม FireBuzz MC, กลุ่ม Cranium MG, กลุ่ม Confident MG และกลุ่ม Bangkaew MC เดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง โดยโครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หากท่านมีความสนใจแต่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการเสวนา สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ครับ
https://www.facebook.com/socialscinu/videos/514172717571524

ภาพกิจกรรมทั้งหมด