การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถไฟโดยสารรับ-ส่งผู้ป่วยสีเขียว กลับภูมิลำเนาฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 64

ขออนุญาต​ฝากข่าวประชาสัมพันธ์​ถึงศิษย์เก่า ศิษย์​ปัจจุบัน รวมถึงบุคคลทั่วไป
ที่ติดเชื้อโควิด-19 และยังไม่มีอาการรุนแรง (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว)การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถไฟโดยสารรับ-ส่งผู้ป่วยสีเขียว กลับภูมิลำเนาฟรี
ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 64
ผู้ป่วยสามารถโทรแจ้งความประสงค์ได้ที่สายด่วน สปสช. ที่หมายเลข 1330 กด 15

หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
www.crmdci.nhso.go.th