เวทีผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2559

วันนี้ (21 ธันวาคม 2559) เวลา 09.00 น.
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “เวทีผู้บริหารพบประชาคม” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงเป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาคมได้แลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ของเราต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

socscipartynewyear2017-2 socscipartynewyear2017-1 socscipartynewyear2017-4 socscipartynewyear2017-3