วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๕ เมษายน ๒๕๖๓
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย