คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2565 TCAS รอบ 1

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบ 1) . เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 . ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php (อยู่ระหว่างดำเนินการ กรุณาเข้าตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง) . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-968304, 055-968305, 055-968309

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ “Education Criteria for Performance Excellence” (EdPEx) วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams คณะกรรมการประเมิน อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.อนามัย นาอุดม กรรมการ รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น กรรมการ

1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 18

1 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ 18

เปิดรับสมัครนิสิตโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 10 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครนิสิตโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จำนวนรับ 10 ตำแหน่ง เงินเดือน 5,000.- คุณสมบัติ • นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ • สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ • ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ • วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) • เฝ้าระวัง/ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID และโรคระบาดใหม่ • จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data) ร่วมกับ กพร. Read more

Dear Family and Friends of the beloved Rahmat Satrio Wibowo

Dear Family and Friends of the beloved Rahmat Satrio Wibowo It troubles us very deeply to hear of the passing of Rahmat Satrio Wibowo. He was an extremely important fixture of the Faculty of Social Sciences and Naresuan University. Rahmat Read more

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จำนวนรับ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000.- ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน คุณสมบัติ • บัณฑิตจบใหม่ ระดับปริญญาตรีทุกสาขา สำเร็จการศึกษามาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี • ยังไม่มีงานทำ หรือถูกเลิกจ้างงาน หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสโคโรน่า 2019 (COVID-19) • มีภูมิลำเนาอยู่อาศัยในพื้นที่ดำเนินโครงการ หรือพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เฝ้าระวัง/ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์ การระบาดของ COVID Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษณุโลก ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจากทุนการดำรงชีพ: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวในชุมชนภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2565

แนะนำหนังสือใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รัฐจารีตสู่การสร้างอาณานิคมภายใน ภายใต้วาทะกรรม “รัฐชาติ”

เชิญชวนอ่านหนังสือใหม่ ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รัฐจารีตสู่การสร้างอาณานิคมภายใน ภายใต้วาทกรรม “รัฐชาติ” โดย ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่ • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก • ห้องอ่านหนังสือคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร • ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Public Lecture : Constitution and Electorial System in Germany

เชิญร่วมผู้สนใจทุกท่านร่วมงาน Public Lecture : Constitution and Electorial System in Germany ในวันพุธที่ 15 กันยายน เวลา 13.00-15.30 น. ผ่าน Zoom ตามแนบ ขอความกรุณาผู้ร่วมงานเสวนาทุกท่านลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วม https://forms.gle/jZ8br1HTx56vWM6A6 และสามารถเข้าร่วมงานผ่านทางลิ้งก์ Zoom ด้านล่างนี้ Topic: Constitution and Electorial System in Germany Time: Sep 15, 2021 12:45 PM Bangkok Join Read more

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Paul Wesley Chambersในโอกาสได้รับการจัดอันดับนักวิจัย ที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021

ขอแสดงความยินดีกับ Dr.Paul Wesley Chambers อาจารย์ประจำสถานประชาคมอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการจัดอันดับนักวิจัย ที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และระดับโลก จากฐานข้อมูล AD Scientific Index 2021: World Scientist and University Rankings 2021 AD Scientific Index – Scientist Rankings เป็นการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ โดยแบ่งเป็นการจัดอันดับในระดับสถาบัน ระดับประเทศ ระดับทวีป และระดับโลก ซึ่งวิธีการในการคำนวณการจัดอันดับนี้ เป็นการนำค่าต่าง ๆ มาคำนวณ ดังนี้ 1.ค่า h Read more