แนะนำหนังสือใหม่ “การเมือง ความหวัง กับชีวิตประจำวัน การต่อรองของชาวบ้านผู้ประกอบการ” โดย ดร. ชัยพงษ์ สำเนียง

แนะนำหนังสือใหม่
“การเมือง ความหวัง กับชีวิตประจำวัน การต่อรองของชาวบ้านผู้ประกอบการ”

โดย ดร. ชัยพงษ์ สำเนียง
ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่
• งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 51
บูธ F16 ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 9 เม.ย. 2566
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
• ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
• ทางออนไลน์ https://shop.sac.or.th/