ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ ผิวพรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ศิษย์เก่าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)

ขอแสดงความยินดีกับ
นายสุรศักดิ์ ผิวพรรณ
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
ศิษย์เก่าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี 2565
รับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)