“ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร”

ขอแสดงความยินดีกับ
พันตำรวจโท ดร.บันดาล บัวแดง
สารวัตรใหญ่
สถานีตำรวจภูธรเด่นเหล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์
ในโอกาสได้รับรางวัล
“ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร”
ประจำปี 2560