ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา

วันนี้ (6 กันยายน 2560) เวลา 14.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านวารสารของคณะสังคมศาสตร์ โดยมี ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอรายละเอียดต่างๆ ของวารสาร และร่วมแลกเปลี่ยนกับทางกองบรรณาบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของวารสารของทั้ง 2 หน่วยงานต่อไป โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร