คำบอกเล่าคนเดือนตุลาฯ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คำบอกเล่าคนเดือนตุลา กับปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ระหว่าง พ.ศ. 2516-2525” วิทยากรโดย คุณภาณุมาศ ภูมิถาวร นักเขียน คุณวิเศษ สุจินพรัหม นักวิชาการอิสระ คุณโกเมต สูงสุมาลย์ NGO องค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในอดีต และมีภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ตรง ขณะเกิดเหตุการณ์เดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตย ที่ไปที่มาของการเข้าไปมีส่วนร่วมในการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง บทบาทหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้ชีวิตในป่าเขาค้อและจุดอื่นๆ ในช่วงของการหลบหนี ตลอดจนการใช้ชีวิตหลังจากกลับเข้าสู่สังคมปกติอีกครั้ง โดยมี ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล และ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยจัดขั้นเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Main Conference อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด