พิธีมอบรางวัล การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “เราจะก้าวตามรอยพ่อ”

วันนี้ (1 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ให้เกียรติมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนและตัวแทนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสี
ในหัวข้อ “เราจะก้าวตามรอยพ่อ” โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงครองราชย์กว่า 70 ปี
ซึ่งผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ
โดยการประกวดครั้งนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ระดับชั้น ป.1-ป.3 มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 เด็กหญิงอิสรีย์ญา แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงณัฐธิสา รัตนพันธุ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงปิยวรรณ พรมหนองโดก โรงเรียนวัดนาขุม
รางวัลชมเชย(ความคิดสร้างสรรค์) เด็กชายฤทธิพงษ์ เดชดวง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี

ระดับชั้น ป.4-ป.6 มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1 เด็กชายเอกธนตนัน แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
รางวัลที่ 2 เด็กชายบรรณสรณ์ อินมา โรงเรียนวัดนาขุม
รางวัลที่ เด็กชายเอกธนตนัน แตงเกิด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
รางวัลชมเชย(ความคิดสร้างสรรค์) เด็กชายธนบดี พลามิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี

และประเภทนักเรียนที่มีความหลากหลายในการใช้ชีวิต โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1 เด็กชายกิตติธัช อิ่มเอิบ โรงเรียนวัดนาขุม

ทั้งนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศที่สนใจส่งภาพวาดระบายสีเข้าประกวดกว่า 90 ผลงาน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล ไม่ต้องเสียใจนะครับ หมั่นฝึกฝน และพยายามพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น
ปีหน้าอย่าลืมร่วมส่งภาพมาร่วมประกวดกับเราอีกนะครับ