ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร