ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร