ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน ในโอกาสได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” กิจกรรม “ผู้ประกาศแจ้งรายการภาคประชาชน” โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสุพิชญา เพ็ชรอ่อน
นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในโอกาสได้รับรางวัล

“POPULAR VOTE”

กิจกรรม “ผู้ประกาศแจ้งรายการภาคประชาชน”
โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง 10

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุน
ร่วมโหวต ร่วมเชียร์ ร่วมส่งแรงใจ จนนิสิตของเราได้รับรางวัล “POPULAR VOTE” ในครั้งนี้
ขอขอบณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

คลิ๊กที่นี่เพื่อรับชมผลงานของนิสิต

https://www.facebook.com/watch/?v=255521297624388

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *